Harita
Anasayfa
Forum
      Genel Programlar
            Microsoft Office Excel de Koşul Formüllerine Bir Kaç Güzel Örnek..


  Microsoft Office Excel de Koşul Formülle..  
#b

Bana eziyet gibi gelen bir sınıflamayı excel de yaptırmak için araştırdım çok işime yaradı...Umarım sizinde yarar...

EĞER FORMÜLÜ

 

Koşullu işlemlerin yapılmasını sağlar. Bazı işlemler herhangi bir karşılaştırmanın sonucuna bağlı olarak yapılırlar.Bu durumda kullanılması gereken fonksiyon Eğer  fonksiyonudur .Koşulun sağlanması durumunda bir işlemi; sağlanmaması durumunda başka bir işlemi yapar.

 

=Eğer(Koşul ; Şart sağlandı ise işlem  ;  Şart sağlanmadı ise işlem)

 

= Eğer(A1=1 ; “Bir”; “Bir Değil”)

 

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi eğer A1’in içeriği “1” ise formülün yazıldığı hücreye “Bir”, değil ise “Bir Değil” yazacaktır. Koşul A1’in “1”olmasıdır. A1’in içeriği “1” ise koşul sağlanmış demektir ve birinci işlem yapılır. A1’in içeriği “1” den farklı bir değere sahipse koşul sağlanmayacaktır ve ikinci işlem yapılacaktır.

 

=Eğer(C2>49 ; “Geçti” ; “Kaldı”)

=Eğer(D2=1000; E2*0.01 ; E2*0.002)

 

Burada yukarıda verilen iki örnekten farklı olarak koşulun sağlanması veya sağlanmaması durumunda formülün yazıldığı hücreye sabit bir ifade değil (“Bir”, “Geçti” vb) bir işlemin sonucu yazdırılmaktadır. Yani koşulun durumuna göre farklı hesaplamalar yapılabilir.

 

Başka bir anlatım ile;                                                                                        

 

Açıklama Mantıksal kontrol'ün sonucu DOĞRU ise bir değeri, YANLIŞ ise başka bir değeri verir. Değerler ve formüller üzerinde koşula bağlı testler yapmak ve testin sonucu temelinde bir işleme yönelmek için EĞER işlevini kullanın. Testin sonucu EĞER işlevinin verdiği değeri belirler.

=Eğer(Şart ; doğruysa_değer ; yanlışsa_değer)

örnek;

Bir sınıftaki öğrencilerin yıl sonu notları 50’nin altındaysa “Başarısız”, 50 ve 50’nin üstündeyse “Başarılı” sonuçlarını yazdıran küçük bir program hazırlayalım.

1. Tabloya aşağıdaki verileri girin.2. Sonuç sütununun 2. Satırına yani D2 satırına aşağıdaki formülü girin.

= Eğer(C2>=50; “Başarılı”; “Başarısız”)


3. D2 hücresindeki formülü onayladığınızda Aynı hücreye Başarılı yazdığını göreceksiniz. Çünkü M. Temel Korkmaz'ın aldığı not 50’nin üzerinde.


4. D2 hücresini seçin ve sağ alt köşesindeki küçük siyah noktadan tutup D7. Satıra kadar çekin. Artık bütün öğrencilerin durumu D2 sütununda kayıtlı olacaktır.


Eğer mantıksal fonksiyonu daha bir çok işlemde karşımıza çıkacaktır..  

 

 

 

     Yeni bir uygulama ile eğer fonksiyonunu inceleyelim

F sütununda istenen olay , E sütunundaki vergi miktarının 5 ve üzeri çıkması durumunda F sütununa kar bilgisi yazdıralım, aksi durumda F sütununa zarar yazdıralım          

 

 

 

 

 

Başka bir uygulamayı örnek verecek olursak. 5 ve üstü notlarda durum sütununa geçti bilgisi yazdırılsın ,5 in altındaki notlarda kaldı bilgisi yazdırılsın.

 

            Ayrıca A sütunundaki notlar 5 in altında ise notlara 4 puan , 5 in üstündeki notlara 1 puan ilave edelim. Bu bilgiyi de C sütununda oluşturalım. Dikkat edilirse sınır değeri olan 5 notunun eşitlik durumu dikkate alınmadığı için 5 notu alındığında 1 puan ilave edilmiştir.

 

 

 

 

İÇ İÇE EĞER KULLANIMI

 

=Eğer(Koşul ; Şart Sağlandı ise işlem; Eğer(Koşul ; Şart Sağlandı ise işlem ; Eğer(Koşul ; Şart Sağlandı ise işlem ; Eğer(Koşul ; Şart Sağlandı ise işlem; Eğer hiç biri sağlanmadı ise işlem)))) (Kaç parantez açılmış ise o kadar kapatılır)

 

Bir önceki Eğer örneğimizde yalnızca iki alternatif vardır. Ancak bazı durumlarda koşul sayısı ikiden çok fazla olabilir. O zaman iç içe Eğer kullanmalıyız. Burada koşul sayısını istediğiniz kadar artırabiliriz.

 

Örnekte F sütununda aralık değerleri verilen notlar için harf notları oluşturulmuştur. Bu formülde ise kullanıcıların dikkat edecekleri nokta ise iç içe eğer kullanımında  aralıkların doğru ve düzenli girilmiş olmasıdır. Dikkat edilirse aralık değerleri küçükten büyüğe doğru belirli bir hiyerarşi ile girilmiştir. E3 hücresindeki yanlış bilgisi yazılan formülde  D3 deki nota karşılık bir bilgi girilmediğinden dolayı vermiştir. Bu hatayı düzeltebilmek için formül şu şekilde düzeltilmelidir.

=EĞER(D2<40;"FF";EĞER(D2<51;"CC";EĞER(D2<81;"BB" ;"AA")))

 

 

=EĞER(D2<40;"FF";EĞER(D2<51;"CC";EĞER(D2<81;"BB" ;"AA")))

 

Öğrenci arkadaşlar isterlerse iç içe toplam 7 adet eğer formülü kullana bilirler.

Daha gelişmiş bir örnek için aşağıdaki örneğe bakalım;

 

 

 

 

 

 

Sayfayı daha yakından inceleyecek olursak

sınırlar

0-39 ff

40-45 dd

46-50 dc

51-60 cc

61-70 cb

71-80 bb

81-89 ba

90 -100 aa

 

=EĞER(A2<40;"ff";EĞER(A2<46;"dd";EĞER(A2<51;"dc";EĞER(A2<61;"cc";EĞER(A2<71;"cb";EĞER(A2<81;"bb";EĞER(A2<90;"ba";"aa"))))

)))

(2008 dönemi güz döneminde Anlatılmadı)

DÜŞEYARA  

Tablo dizisinin ilk sütununda belirli bir değeri arar ve tablo dizisindeki başka bir sütundan aynı satır değerini döndürür.

Karşılaştırma değerleriniz bulmak istediğiniz verinin solundaki sütundaysa, YATAYARA fonksiyonu yerine DÜŞEYARA fonksiyonunu kullanın.

DÜŞEYARA(bakılan_değer,tablo_dizisi,sütun_indis_sayısı,aralık_bak)

Bakılan_değer  Tablo [Linkleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.]dizisinin ilk sütununda aranacak değer. Bakılan_değer bir değer veya başvuru olabilir. Bakılan_değer, tablo_dizisinin ilk sütunundaki en küçük değerden daha küçükse, DÜŞEYARA fonksiyonu #YOK hata değerini döndürür.

Tablo_dizisi  İki veya daha çok veri sütunu. Aralığa veya aralık adına bir başvuru kullanır. Tablo_dizisinin ilk sütunundaki değerler, bakılan_değer tarafından aranan değerlerdir. Bu değerler metin, sayı veya mantıksal değerler olabilir. Büyük harf ve küçük harfle yazılmış metinler eşdeğerdir.

Sütun_indis_sayısı  İçinden uyan değerin döndürülmesi gereken tablo_dizisindeki sütun sayısı. Sütun_indis_sayısı 1, tablo_dizisindeki ilk sütunun değerini verir; sütun_indis_sayısı tablo_dizisindeki ikinci sütunun değerini verir ve böyle devam eder. Sütun_indis_sayısı:

 • 1'den küçükse, DÜŞEYARA fonksiyonu #DEĞER! hata değerini döndürür.
 • Tablo_dizisinin sütun sayısından büyükse, DÜŞEYARA fonksiyonu #BAŞV! hata değerini döndürür.

Aralık_bak  DÜŞEYARA fonksiyonunun tam eşleşme mi yoksa yaklaşık eşleşme mi bulmasını istediğinizi belirten mantıksal değer:

 • DOĞRU'ysa veya belirtilmemişse, tam veya yaklaşık eşleşme döndürülür. Tam eşleşme bulunamazsa, bakılan_değerden küçük olan sonraki en büyük değer döndürülür.

Tablo_dizisinin ilk sütunundaki değerler, artan sıralama düzeninde yerleştirilmelidir; böyle yapılmazsa DÜŞEYARA doğru değeri vermeyebilir. Veri menüsünde Sırala komutunu tıklatıp Artan'ı seçerek değerleri artan düzende sıralayabilirsiniz.

 • YANLIŞ'sa, DÜŞEYARA fonksiyonu yalnızca tam eşleşmeyi bulur. Bu durumda, tablo_dizisinin ilk sütunundaki değerlerin sıralanması gerekmez. Tablo_dizisinin ilk sütununda bakılan_değerle eşleşen iki veya daha çok değer varsa, bulunan ilk değer kullanılır. Tam eşleşme bulunamazsa, #YOK hata değeri döndürülür.
 • Yatay düşey aramanın temel fonksiyonu herhangi bir tablodaki değerlerin karşılığını yatay veya düşey bir şekilde sizin istediğiniz bir başka tablodaki verilere göre eşleştirmektir.

  Mesela elinizde bir restoranttaki yiyecek ve içeceklerin fiyatlarını gösteren bir tablo var ve her yiyecek ve içeceğin başında da bir kod numarası var. Siz de bir müşterinin vermiş olduğu siparişlerin sadece kod numaralarını yazarak başka bir tabloda direk olarak fiyatlarını görmek istiyorsunuz. Bunun için yatay veya düşey ara fonksiyonunu kullanmanız gerekiyor.

  Diyelim elinizde öğrencilerin aldığı notları gösteren bir tablo var ve siz bu notların harf karşılığını vermek istiyorsunuz. Diğer bir tabloda da harf notlarının alt sınırı yazıyor. (70 = C, 80 = B, gibi) Burada yine iki tablo arasında eşleştirme yaparak öğrencinin notunun harf karşılığını bulabiliyorsunuz.

              Karşılığı olan eşleştirmelerde pencerede son kutuya "FALSE" (ya da türkçesinde "YANLIŞ" olabilir) yazmak gerekebiliyor.

Örnek 1

Bu örnekte, atmosfer özellikleri tablosunda ilişkili Akışkanlık ve Sıcaklık sütunlarını bulmak amacıyla Yoğunluk sütunu aranır. (Değerler, deniz düzeyinde 0 derece Celcius veya 1 atmosfer içindir.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formül

Açıklama (sonuç)

=DÜŞEYARA(1,A2:C10,2)

Yaklaşık eşleşme kullanarak A sütununda 1 değerini arar, A sütununda 1'den küçük veya buna eşit en büyük değeri (0,946) bulur ve B sütununun aynı satırındaki değeri döndürür. (2,17)

=DÜŞEYARA(1,A2:C10,3,DOĞRU)

Yaklaşık eşleşme kullanarak A sütununda 1 değerini arar, A sütununda 1'den küçük veya buna eşit en büyük değeri (0,946) bulur ve C sütununun aynı satırındaki değeri döndürür. (100)

=DÜŞEYARA(0,7,A2:C10,3,YANLIŞ)

Tam eşleşme kullanarak A sütununda 0,7 değerini arar. A sütununda tam eşleşme bulunmadığından hata döndürür. (#YOK)

=DÜŞEYARA(0,1,A2:C10,2,DOĞRU)

Yaklaşık eşleşme kullanarak A sütununda 0,1 değerini arar. 0,1 değeri A sütunundaki en küçük değerden bile küçük olduğundan hata döndürür. (#YOK)

=DÜŞEYARA(2,A2:C10,2,DOĞRU)

Yaklaşık eşleşme kullanarak A sütununda 2 değerini arar, A sütununda 2'den küçük veya buna eşit en büyük değeri (1,29) bulur ve B sütununun aynı satırındaki değeri döndürür. (1,71)

 

*************************************************

SIKLIK

SIKLIK(veri_dizisi;ara_dizi)

FREQUENCY - SIKLIK

Düşey bir dizi olarak bir sıklık dağılımı verir. Verili bir değerler kümesi ve verili bir aralar (aralıklar) kümesi için, bir sıklık dağılımı, her aralıkta kaç değer oluştuğunu sayar.

Fonsiyonun Yapısı

Veri_dizisi sıklıklarını saymak istediğiniz değerler kümesi dizisi ya da başvurusudur. Veri_dizisi değer içermiyorsa, SIKLIK işlevi bir sıfırlar dizisi verir.

Ara_dizi veri_dizisi'ndeki değerleri gruplamak istediğiniz aralıklar dizisi ya da başvurusudur. Ara_dizi değer içermiyorsa, SIKLIK işlevi veri_dizisi'ndeki elemanlar sayısını verir

Uyarılar

 • SIKLIK, sonuç dağılımın görünmesini istediğiniz bitişik bir hücreler aralığı seçildikten sonra, bir dizi formülü olarak girilir.
 • Sonuç dizisindeki elemanların sayısı ara_dizi'deki elemların sayısından bir fazladır
 • SIKLIK boş hücreleri ve metni gözardı eder.
 • Dizi veren formüller dizi formülleri olarak girilmelidir.

 

Veri_dizisi    sıklıklarını saymak istediğiniz değerler kümesi dizisi ya da başvurusudur. Veri_dizisi değer içermiyorsa, SIKLIK fonksiyonu bir sıfırlar dizisi verir.

Ara_dizi;    veri_dizisindeki değerleri gruplandırmak istediğiniz aralıklar dizisi ya da başvurusudur. Ara_dizi değer içermiyorsa, SIKLIK fonksiyonu veri_dizisindeki öğelerin sayısını verir

Uyarılar

  SIKLIK, sonuç dağılımın görünmesini istediğiniz bitişik bir hücreler aralığı seçildikten sonra, dizi formülü olarak girilir.

  SIKLIK boş hücreleri ve metni göz ardı eder.

  Dizi veren formüller dizi formülleri olarak girilmelidir.

 

 

Sıklık formülü uygulaması

 

Veriler  sıklık formülü yardımı ile hazırlanır. Öncelikle sınırlar hazırlanır. Sınırların en büyük değerleri hesaplanır.Sıklık formülleri H2 ile H7 arasına sıklık formülü yazılır. =sıklık(B2:B21;F2:F7)

Daha sonra sıklık formülü aralık sayısı kadar çoğaltılır. Çoğaltılan formül alanları seçilerek, formül barına tıklanır(formül girilen alana) .Unutulmamalıdır ki, bu işlem  formüller seçildikten sonra yapılmalıdır. Hücreler seçili iken shift ctrl enter tuşlarına basılırsa gerçek sıklık değerleri bulunur.

 

 

 

 

 

 

İNDİS

 

[Linkleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.]Tümünü Gizle

Tablo veya aralıktaki değeri ya da değere başvuruyu verir. İNDİS() fonksiyonunun iki biçimi vardır: [Linkleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.]dizi (dizi: Birden çok sonuç veren veya satırlar ve sütunlar halinde düzenlenmiş bir grup bağımsız değişken üzerinde işlem yapan tek formüller oluşturmak için kullanılır. Bir dizi aralığı ortak bir formülü paylaşır; bir dizi sabiti bağımsız değişken olarak kullanılan bir sabitler grubudur.) ve başvuru. Dizi biçimi her zaman bir değer ya da değerler dizisi verir; başvuru biçimi her zaman bir başvuru verir.

İNDİS(dizi;satır_sayısı;sütun_sayısı) dizi içindeki belirli bir hücrenin ya da hücreler dizisinin değerini verir.

İNDİS(başv;satır_sayısı;sütun_sayısı;alan_sayısı) başvuru içinde yer alan belirli hücrelere başvuru verir.

Aşağıdaki örnekte indisin satır ve sütun olarak kullanımı verilmiştir.

 

Tekli indis ve değer değiştirici kullanımı

 

OTOMATİK SÜZME:

Excel'de her sütuna girdiğimiz veriler uzadıkça uzuyor. Bazen tablonun tamamını değil, belirli bir değere sahip girdileri görüntülemek istiyoruz. Bunu nasıl yaparız?

Bu işlemi Excel'in AutoFilter (Otomatik Süz) özelliğini kullanarak gerçekleştireceksiniz. Önce işlemi uygulayacağınız sütunları seçili hale getirin. Sonra Veri*Süz*Otomatik Süz (Data*Filter*AutoFilter) seçeneğini aktif hale getirin. Bu işlemi yaptığınızda bütün sütunların başlarına birer kutucuk konacaktır. Artık bu kutucuklardan filtreleme kriter seçeneklerinizi belirtebilirsiniz. Kutucuğa sol fare düğmesiyle bir kere tıklayın. Aşağı doğru açılan bir liste kutusu belirecektir. Burada sütundan görmek istediğiniz kriterleri belirleyebilirsiniz. Otomatik Süz seçeneğini kullanarak kriterlerinizi değişik yönlerde yöntemlerle belirleyebilirsiniz. Örneğin aşağı doğru açılan liste kutusunda Özel (Custom) seçeneğini tercih ettiğinizde, ekrana Özel Otomatik Süzme (Custom AutoFilter) diyalog kutusu gelecektir. Bu seçenek kutusunu kullanarak seçiminize büyüktür, küçüktür, eşittir, vs.. gibi seçenekleri de ekleyebilirsiniz. Ayrıca bu süzme yöntemi ile kaç girdi bulunduğunu görmek istiyorsanız, durum çubuğuna bakın. Burada belirlediğiniz kritere göre bulunan girdi sayısı yazıyor olacaktır.

 

Kriterimiz adeti 10 dan büyük verileri listeleyelim

 

Yukarıdaki görüntüye benzer bir liste elde ederiz

Eğer hazırlaya bilirsem notların devamını siteye atacağım şimdiden başarılarYakınındakileri mutlu et, uzaktakiler gelecektir.


        BaRiS
Site Yöneticisi
Rep Gücü : 9 [+]
Nerden : Belirtilmedi
Yaş : 31
Cinsiyet : Erkek
Paylaşım : % 3,4
Tecrübe : % 2,2
Güç : % 5,6
Son Giriş : 18.07.2014 00:49:54
06.02.2010 17:58:53Mesaj Yazabilmek İçin Lütfen Kayıt Olun.
Veya Giriş Yapın.

Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Forum kurallarına aykırı başlıkları yetkililere bildirebilirsiniz
Bu forumdan dosya indiremezsiniz
Copyright © 2008 - 2014 muhendishaber.net
 
 

MH Media


PorDus.Com Version 4.0
Powered by Alper Mutlu TOKSÖZ ®
Copyright ©2008 - 2009, Alper Mutlu TOKSÖZ.